Gå til sidens indhold

08 jul 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af statsløs palæstinenser uden lovligt ophold

Procesbevillingsnævnet har den 19. juni 2024 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. marts 2024 (S-2889-23).

01 jul 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Rådighedsfratagelse forud for konkurs uden forudgående underretning

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2024 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. marts 2024 (B-117-24).

01 jul 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om sagsomkostningerne i en bevissikringssag

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2024 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. november 2023 (B-159-23).

01 jul 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Edition af teleoplysninger

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2024 meddelt en beskikket indgrebsadvokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. marts 2024.

28 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om afvisning efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 28. juni 2024 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Høje-steret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 4. april 2024 (BS-3978/2024).

28 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Medtagelse af forbudssag på retslisten

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2024 meddelt et selskab og dets ejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juni 2024 (BS-28914/2024).

28 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ikke forbud mod at vise optagelser uden sløring

Procesbevillingsnævnet har den 28. juni 2024 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. juni 2024.

27 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Inhabilitet i ansættelsesmæssige situationer

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2024 meddelt en myndighed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. marts 2024 (BS-7625/2024).

27 jun 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opholdsforbud i hele Odense Kommune

Procesbevillingsnævnet har den 29. maj 2024 meddelt tre tiltalte begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. december 2023 (S-3461-22) vedrørende spørgsmålet om opholdsforbud.

26 jun 2024

Domsresume

Tinglysningsretten

Udlån kunne ikke sidestilles med udlejning i ejerforeningsvedtægt

V.L.K. af 26. juni 2024 V.L. B-0142 (24/09929)

26 jun 2024

Domsresume

Den Særlige Klageret

Dom af 26. juni 2024

Dom i sag: 23/42354

25 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anke af privat straffesag om injurier

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2024 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. april 2024 (BS-11826/2024).