Gå til sidens indhold

Gæld

Du kan komme i kontakt med domstolene, hvis du enten selv skylder penge væk, eller hvis andre skylder dig penge.

Her på siderne kan du finde informationer om, hvad du kan gøre, hvis du har gæld og ønsker gældssanering, hvis nogen rejser en inkassosag imod dig, eller hvis du selv vil rejse en inkassosag imod nogen, der skylder dig penge.

Gældssanering

Du kan søge gældssanering hos domstolene, hvis du har en stor personlig gæld, du ikke kan betale.

Betalingspåkrav

Hvis nogen skylder dig penge, kan du få rettens hjælp til at indkræve gælden. Det kalder man et betalingspåkrav, som er en forenklet inkassoproces.

Inkasso

Hvis du skylder penge, som du ikke har betalt til tiden, kan kreditor rejse en inkassosag imod dig og forlange, at du skal møde i fogedretten.