Gå til sidens indhold

Her finder du ansøgningsblanketter om bemyndigelse eller autorisation til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder.

Bekendtgørelse nr. 1489 af 07/12/2015, der trådte i kraft den 1. januar 2016, giver Domstolsstyrelsen mulighed for at bemyndige andre myndigheder samt autorisere fysiske og juridiske personer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder.

Ansøgningsskemaerne på denne side kan bruges til at søge om bemyndigelse eller autorisation. Ansøgningsproceduren er beskrevet til sidst i skemaerne.

Før endelig godkendelse kan meddeles, skal ansøgeren gennemføre en test i samarbejde med Domstolsstyrelsen for at sikre, at udstyr og lokaler lever op til kravene.

Sidst opdateret: 10. marts 2020