Gå til sidens indhold

Her kan du finde vejledninger til, hvordan du bruger Skifteportalen via minskiftesag.dk, hvis du vil anmelde krav og tilgodehavender, registrere afdødes aktiver og effekter eller oprette en forespørgsel til skifteretten i en dødsboskiftesag.

Her kan du finde vejledninger til, hvordan du bruger Skifteportalen på minskiftesag.dk, hvis du vil anmelde krav, tilgodehavender, forespørgsler eller fortegnelser over aktiver eller effekter til et dødsbo.

I disse situationer skal du bruge Skifteportalen

Der er en række situationer, hvor du skal bruge domstolenes skifteportal:

  • Du har et krav mod afdøde: Du skal anmelde krav på Skifteportalen, hvis du har et økonomisk udestående med en person, der er gået bort, fx hvis afdøde skylder dig eller din arbejdsplads penge.
  • Du har brug for at få oplysninger om dødsboets kontaktperson: Du skal oprette en forespørgsel på Skifteportalen, hvis du ønsker at få oplysninger om dødsboets kontaktperson. Du kan kun få oplysningerne, hvis du har en retlig interesse i at få dem. Det kan fx være, hvis du som kommune har udlånt hjælpemidler til afdøde, eller hvis du som forsikringsselskab har brug for at drøfte med boets kontaktperson, om afdødes forsikringer skal opsiges.
I disse situationer kan du bruge Skifteportalen

Der er en række situationer, hvor du kan bruge domstolenes skifteportal:

  • Du har krav mod dødsboet, som er stiftet efter dødsfaldet: Hvis du har indgået en aftale med dødsboet efter dødsfaldet og derfor har et krav mod selve dødsboet. Det kan fx være krav på betaling af udgifter til husforsikring, el, vand og varme eller husleje. Ønsker du at anmelde et krav mod dødsboet, skal anmeldelsen ske på Skifteportalen.
  • Du har krav på at få begravelsesudgifter betalt af dødsboet: Det er fx udgifter til en bedemand, køb af gravsted eller vedligeholdelse af gravsted. Ønsker du at anmelde et krav mod dødsboet, skal anmeldelsen ske via Skifteportalen.
  • Dødsboet har et tilgodehavende hos dig: Hvis du eller din virksomhed skylder afdøde penge, kan du anmelde et tilgodehavende på Skifteportalen eller direkte til dødsboets kontaktperson. Du kan ikke sende oplysninger om tilgodehavende til skifteretten pr. mail.
  • Du har ejendele eller værdier, som tilhørte den afdøde: Hvis du er i besiddelse af ejendele eller værdier som fx smykker, mobiltelefon, knallert eller indbo, som har tilhørt den afdøde, kan du oprette en fortegnelse over aktiver og effekter på Skifteportalen eller kontakte kontaktpersonen direkte. Du kan ikke sende oplysninger om ejendele og værdier til skifteretten pr. mail.
  • Afdøde havde en eller flere ejendele, som du ejer: Hvis afdøde var i besiddelse af en eller flere ejendele, som du ejer, kan du oprette en forespørgsel via Skifteportalen.
  • Proformaopgørelser: Banker kan på Skifteportalen registrere en opgørelse over afdødes indlån, udlån, depoter, kautionsforpligtelser, tredjemandspant, virksomhedsgæld m.v.

Vejledninger til minskiftesag.dk

Krav: Anmeld, rediger og slet

I vejledningen her kan du se, hvordan du anmelder, redigerer og sletter et krav til et dødsbo via minskiftesag.dk. Der er tale om et krav, hvis du fx har et pengebeløb til gode hos afdøde eller har krav på at få betalt en regning af dødsboet.

Se, hvordan du anmelder et krav (pdf)

Tilgodehavende: Registrer, rediger og slet

I vejledningen her kan du se, hvordan du anmelder, redigerer og sletter et tilgodehavende til et dødsbo via minskiftesag.dk. Der er tale om et tilgodehavende, hvis afdøde har et pengebeløb til gode hos dig.

Se, hvordan du anmelder et tilgodehavende (pdf)

Fortegnelse over aktiver/effekter: Registrer, rediger og slet

Her kan du se, hvordan du registrerer, redigerer og sletter en fortegnelse over aktiver/effekter på minskiftesag.dk. Funktionen skal bruges til at oplyse skifteretten om, at du er i besiddelse af ejendele eller værdier, som tilhørte den afdøde.

Se, hvordan du registrerer en fortegnelse aktiver/effekter (pdf)

Forespørgsel: Opret, rediger og slet

I vejledningen kan du se, hvordan du opretter, redigerer og sletter en forespørgsel via minskiftesag.dk. Du kan oprette en forespørgsel, hvis du har en retlig interesse i at få oplysninger om boets kontaktperson. Det kan fx være opsigelse af forsikring eller abonnement, rydning af bolig, eller hvis afdøde er i besiddelse af ejendele eller værdier, som du ejer og ønsker tilbageleveret.

Se, hvordan du opretter en forespørgsel (pdf)

Proformaopgørelse (til banker)

Som bank kan du på Skifteportalen registrere en opgørelse over afdødes indlån, udlån, depoter, kautionsforpligtelser, tredjemandspant, virksomhedsgæld m.v. - også kaldet en proformaopgørelse.

Hvis banken har et krav mod afdøde, som banken ønsker at gøre gældende overfor dødsboet, skal banken være opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at kravet fremgår af proformaopgørelsen. Kravet skal være anmeldt under ’krav’ på Skifteportalen, før kravet vil blive anset for anmeldt overfor dødsboet.

Se, hvordan du opretter en proformaopgørelse (pdf)

Sådan bruger du minskiftesag.dk

Vejledningen beskriver, hvordan du bruger minskiftesag.dk som virksomhed eller borger. Vejledningen indeholder de samme oplysninger som de ovenstående vejledninger, men er beskrevet med tekst i stedet for med billeder.

Læs, hvordan du anmelder et krav, et tilgodehavende, en effektfortegnelse eller en forespørgsel (pdf)

Spørgsmål og svar om minskiftesag.dk

Her kan du finde en oversigt over de oftest stillede spørgsmål og svar om brugen af minskiftesag.dk.

Se ofte stillede spørgsmål og svar til minskiftesag.dk fra borgere og virksomheder

Se video fra Skifteportalen

Domstolsstyrelsen har optaget en video af Skifteportalen, som du kan finde her. 

Se video med præsentation af Skifteportalen her (YouTube)

Sidst opdateret: 24. maj 2024