Gå til sidens indhold

Om os

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængige af politiske interesser. Vi sikrer alle ret til en fair og lige behandling i det danske retssystem.

Hvert år gennemfører Danmarks Domstole flere end 750.000 sager inden for områderne skifteret, fogedret, civilret, familieret, boligret og strafferet. Dertil kommer flere end 1.600.000 tinglysningssager og andre juridiske opgaver.

Organisation

Danmarks Domstole består af en række retsinstanser, råd og nævn samt en styrelse.

Domstolsstyrelsen

Se organisationsdiagrammet, og læs om styrelsens afdelinger og opgaver.

Job

Danmarks Domstole søger løbende dygtige og dedikerede medarbejdere inden for bl.a. jura, administration og IT.

Tal og fakta

Se statistikker for antallet af modtagne og afsluttede sager i retterne samt sagsbehandlingstider.

Mål og værdier

Som organisation og statslig styrelse arbejder vi strategisk efter en vision samt mål og værdier.

Årsrapporter og årsberetninger

Her kan du finde årsrapporter og årsberetninger.

Straffe- og skifteprogrammet

Straffe- og skifteprogrammet er Domstolsstyrelsens digitaliseringsprogram. Programmet udvikler systemer til behandling af straffe- og skiftesager.

Retten Rundt

Retten Rundt blev udgivet af Domstolsstyrelsen. Magasinet blev udfaset medio 2022.

Persondata

Danmarks Domstole behandler dine personoplysninger.

Digital kontakt

Skal du udveksle fortrolige eller følsomme personoplysninger med en instans ved Danmarks Domstole, har du flere muligheder.

Politikker

Her kan du finde forskellige administrative politikker ved Danmarks Domstole.

Whistleblowerordning

Domstolsstyrelsen har etableret en intern whistleblowerordning. Læs om den her.

Brugerundersøgelse

Danmarks Domstole gennemførte i 2020 en brugerundersøgelse blandt rettens brugere. Du kan finde rapport med undersøgelsens resultater her.

It-driftsudbud

Her kan du se Danmarks Domstoles udbud af it-drift samt forhåndsmeddelelse omkring dialog med markedet.

English

Courts of Denmark are the third power of state.

Podcastserien ”Thi kendes for ret”

Domstolsstyrelsen står bag podcastserien ’Thi kendes for ret’, som giver indblik i nogle af de erhvervssager, der er endt i retten.

Spil

Domstolsstyrelsen står bag de to spil Domsmandsspillet og Domstolsdysten.

Ret godt at vide

Bliv klogere på ord, begreber, retslige situationer, domstolenes opbygning m.m. i vores digitale opslagsværk.

Kend din ret

Danmarks Domstole har udviklet et læringsunivers med undervisningsforløb til folkeskolens ældste klassetrin, gymnasiet samt erhvervsskoleuddannelserne EUD og EUX.