Gå til sidens indhold

Her finder du rigsadvokatmeddelelsen om fristforlængelsessager afholdt via videolink samt informationsfolder til arrestanten om, hvordan en fristforlængelsessag over videolink forløber.

Anklagemyndigheden vil som hovedregel begære retsmøder i fristforlængelsessager afholdt via videolink. Rigsadvokaten har udsendt en rigsadvokatmeddelelse om dette, som du kan hente her. 

Rigsadvokatmeddelelse
Brug af videolink i retsmøder pdf
Informationsfolder til arrestanten
Afholdelse af fristforlængelsessager over videokonference pdf

Sidst opdateret: 15. december 2020