Gå til sidens indhold

Hvis der ikke skal betales boafgift af et dødsbo, kan arvingerne ofte behandle dødsboet som et forenklet privat skifte, der afsluttes meget hurtigt.

Hvis du og alle de andre arvinger ønsker at skifte et dødsbo ved forenklet privat skifte, skal I oplyse det til skifteretten. Skifteretten vil så tage stilling til, om et forenklet privat skifte kan lade sig gøre.

I hvilke tilfælde kan boet skiftes som forenklet privat skifte?

Dødsboet skal se ud til at ende med et økonomisk overskud, når værdierne er gjort op, og gælden er betalt, hvis skifteretten skal udlevere det til forenklet privat skifte.

Samtidig skal overskuddet være større end grænsen for boudlæg, men det må dog ikke være så stort, at der skal betales boafgift eller tillægsafgift. Da arvinger uden for den nærmeste familie skal betale tillægsafgift, kan forenklet privat skifte kun benyttes, hvis alle arvinger tilhører den afdødes nærmeste familie. Desuden skal mindst én af arvingerne være solvent (altså kunne betale sine regninger), og ingen arvinger må være repræsenteret af en værge.

Et dødsbo kan ikke skiftes privat, hvis afdøde har ønsket noget andet i sit testamente, eller hvis skifteretten vurderer en risiko for, at arvingerne ikke vil gennemføre skiftet på en ordentlig og forsvarlig måde.

Skal der laves en boopgørelse ved forenklet privat skifte?

Ved et forenklet privat skifte laves der ikke en boopgørelse, og dødsboets åbningsstatus for dødsdagen er samtidig den endelig opgørelse.

Beløbsgrænser for boets behandling

Beløbsgrænserne justeres hvert år.

Det er årstallet ved et dødsfald, der bestemmer, hvilke beløbsgrænser der gælder for dødsboets behandling.

Bundfradrag for boafgift (beløbet fordobles, hvis afdøde sad i uskiftet bo):

 • 333.100 kr. (2024)
 • 321.700 kr. (2023)
 • 312.500 kr. (2022)
 • 308.800 kr. (2021)
 • 301.900 kr. (2020)
 • 295.300 kr. (2019)

Boudlæg:

 • 51.000 kr. (2024)
 • 49.000 kr. (2023)
 • 47.000 kr. (2022)
 • 47.000 kr. (2021)
 • 46.000 kr. (2020)
 • 45.000 kr. (2019)

Sidst opdateret: 30. januar 2024