Gå til sidens indhold

Her kan du læse om forskellen mellem familieretten og Familieretshuset og få svar på, hvad der sker, når en uenighed om skilsmisse, børn og familie overgår fra Familieretshuset til familieretten.

De familieretlige forløb om forældreansvar, skilsmisse, børnebidrag mv. starter alle i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Hvis Familieretshuset ikke kan afgøre sagen, eller hvis du vælger at klage over Familieretshusets afgørelse i en sag, sender de sagen videre til familieretten under Danmarks Domstole. 

Hvordan er sammenhængen mellem Familieretshuset og familieretten?

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede dermed Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social-, Bolig og Ældreministeriet. Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie.

Familieretten har en lokal afdeling i hver enkelt retskreds og er en del af Danmarks Domstole under Justitsministeriet. 

Familieretten og Familieretshuset er altså to forskellige instanser, men der er etableret et overordnet samarbejde for at sikre, at du og din familie så vidt muligt oplever ét samlet forløb, hvis jeres sag overgår fra Familieretshuset til familieretten.

Bliver der taget hensyn til barnet i familieretten?

Ja. I familieretten vil hensynet til barnet veje tungest. Jeres forløb i familieretten er tilpasset, sådan at børns forhold bliver belyst på en relevant og hensynsfuld måde. Dommerne i familieretterne er vant til at sætte sig ind i og tage stilling til sager, som er følsomme og svære for de involverede parter, og hvor børn er en del af konflikten. 

Hvis der er børn involveret, vil forløbet i familieretten være tilpasset det enkelte barns behov, så oplevelsen bliver så tryg og skånsom som muligt. Hvis barnet skal udtale sig, vil det foregå som en fortrolig samtale mellem barnet, en børnesagkyndig psykolog og den dommer, som skal afgøre sagen. Og det vil foregå i lokaler, der er særligt indrettet til børn.

Læs om børnesamtalen

Derfor er der indrettet særlige lokaler med fokus på børns behov.

Informationsmaterialer om familieretten

Danmarks Domstoles Familieretsnetværk har udarbejdet vejledning til sagsbehandlingen af forældreansvarssager ved familieretten. Du finder vejledningen nedenfor på denne side.

Danmarks Domstole har også produceret en række informationsmaterialer bl.a. en film, en pjece og en visuel oversigt over forløbet ved familieretten, som du også finder længere nede på denne side.

Se oversigt over sammenhængen mellem Familieretshuset og familieretten
Visuel oversigt til forældre pdf
Visuel oversigt til professionelle pdf
Se et kort over Familieretshuset og afdelinger af familieretten
Danmarkskort pdf
Se pjece om familieretten
Velkommen til familieretten (pjece) pdf
Vejledning om behandling af familieretlige sager
Vejledning om forældreansvarssager pdf

Sidst opdateret: 13. januar 2023