Gå til sidens indhold

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed.

Domstolene har efter grundloven den dømmende magt.

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed.

Domstolene afgør straffesager og tvister mellem personer, virksomheder
og myndigheder. Domstolene afgør spørgsmål om lovligheden af, hvad myndighederne foretager sig, og spørgsmål om lovgivningens overensstemmelse med grundloven og Danmarks internationale forpligtigelser. Det er også domstolene, som afgør fogedsager, skiftesager og tinglysning.

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De må ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser.

Sidst opdateret: 08. august 2023