Gå til sidens indhold

Alle kan få gratis overordnet juridisk rådgivning hos Advokatvagten. Du kan også få offentlig retshjælp til en konkret sag, hvis du opfylder nogle økonomiske betingelser.

Du har ret til hos en advokat at få gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning om både de juridiske spørgsmål i din sag og om dine praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre med sagen (trin 1). Dette gælder på alle retsområder.

Det er advokaterne hos Advokatvagten rundt om i landet, der tilbyder denne indledende gratis mundtlige rådgivning.

Gå til Advokatvagten (åbner i nyt vindue)

Kan jeg få hjælp udover den grundlæggende, mundtlige rådgivning?

Ønsker du rådgivning, der ligger ud over den helt grundlæggende mundtlige rådgivning (trin 2), eller ønsker du rådgivning i forbindelse med en forligsforhandling (trin 3), kan du få delvis gratis offentlig retshjælp, hvis du opfylder nogle økonomiske betingelser.

Staten betaler i de tilfælde en del af advokatens salær. Hvis du har fået fri proces, betaler staten hele vederlaget for retshjælp.

Du kan kontakte en advokat og spørge, om advokaten giver offentlig retshjælp. Advokaten skal fortælle dig, hvad det vil koste dig, før advokaten giver retshjælp.

Gå til oversigt over alle advokater (Advokatnøglen) (åbner i nyt vindue)

Byretten udarbejder og ajourfører løbende en fortegnelse over de advokater, som yder retshjælp i retskredsen. Du kan få udleveret fortegnelsen hos byretten. Fortegnelsen ligger også til gennemsyn hos lokale advokatvagter, retshjælpskontorer og på biblioteker.

Find byret

I hvilke tilfælde kan jeg ikke få offentlig retshjælp på trin 2 og 3?

Du kan ikke få offentlig retshjælp på trin 2 og 3 i følgende situationer:

  • hvis du er sigtet/tiltalt i en straffesag
  • hvis du er erhvervsdrivende, og sagen handler om dit erhverv
  • i sager om gældssanering
  • i sager der vedrører en offentlig myndighed eller et privat tvistløsningsorgan, hvis denne myndighed giver vejledning og bistand i nødvendigt omfang.

Der kan dog gives retshjælp til at klage over en offentlig myndigheds afgørelse.

Hvad er de økonomiske betingelser for retshjælp på trin 2 og 3?

Du kan få tilskud til offentlig retshjælp på trin 2 og 3, hvis din indtægt har været under en bestemt beløbsgrænse i det forrige kalenderår.

Du beregner din indtægt ved at sammenlægge din personlige indkomst med din positive kapitalindkomst og din aktieindkomst.

For at søge om tilskud til offentlig retshjælp i 2023 skal du bruge dine indkomstforhold fra 2021.

Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, skal de aktuelle indkomstforhold lægges til grund. Du skal kunne dokumentere ændringerne i dine indkomstforhold for at få dem taget i betragtning.

Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt holde sig under et bestemt beløb.

Gå til de aktuelle beløbsgrænser på Civilstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

De økonomiske betingelser bliver reguleret hvert år den 1. januar.

Skal jeg undersøge, om min forsikring dækker retshjælp?

Hvis du har en retshjælpsforsikring, skal du bruge forsikringen, før du kan få tilskud til offentlig retshjælp på trin 2 og 3. De fleste almindelige indboforsikringer indeholder en retshjælpsforsikring, som helt eller delvist dækker de udgifter, der er forbundet med en retssag.

Du bør derfor kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge, om du har en retshjælpsforsikring, og om den dækker den sag, du ønsker rådgivning til.

F&P - brancheforening for forsikring og pension står bag forsikringslysningen.dk, hvor du kan læse mere om retshjælpsforsikringer.

Gå til Forsikringsoplysningens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Hvad gælder særligt for offentlig retshjælp på trin 2?

Offentlig retshjælp på trin 2 kan dække:

  • rådgivning
  • deltagelse i møder
  • hjælp til at skrive enkelte breve eller dokumenter, fx ansøgning om fri proces, testamenter og ægtepagter

Vederlaget til advokater på trin 2 er maksimalt 1.180 kr. inkl. moms (2022). Staten betaler 75 procent, og du betaler selv resten til advokaten.

Hvad gælder særligt for offentlig retshjælp på trin 3?

Offentlig retshjælp på trin 3 kan gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • der er en tvist, og
  • advokaten vurderer, at der er udsigt til, at sagen kan blive afsluttet uden en retssag ved yderligere advokatbistand

Vederlaget til advokater på trin 3 er maksimalt 2.700 kr. inkl. moms. Staten betaler halvdelen, og du betaler selv den anden halvdel til advokaten.

Hvordan bliver den offentlige retshjælp udbetalt?

Advokaten anmoder selv byretten om at få udbetalt sit vederlag ved at udfylde en blanket udarbejdet af Civilstyrelsen.

Hvis du har en retshjælpsforsikring, sender advokaten selv blanketten til forsikringsselskabet.

Er det muligt at få gratis hjælp til min sag på andre måder?

Det er muligt at få gratis juridisk rådgivning hos en frivillig retshjælp.

Retshjælpskontorerne ligger forskellige steder rundt om i landet. Den frivillige retshjælp tilbyder rådgivning inden for de fleste sagsområder og kan hjælpe dig med håndteringen af din sag. Retshjælpskontorerne kan rådgive dig overordnet om din sag og bl.a. hjælpe dig med at afholde et møde eller skrive forskellige mindre processkrifter i en sag. Bistand i større omfang kan dog afvises af retshjælpskontoret.

Kontaktoplysninger på de lokale retshjælpskontorer finder du på Civilstyrelsens hjemmeside.

Gå til Civilstyrelsens side om retshjælpsinstitutioner (åbner i nyt vindue) 

Sidst opdateret: 13. marts 2024