Gå til sidens indhold

Domstolsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Oplysningerne bruger vi bl.a. til at besvare din henvendelse.

Domstolsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Domstolsstyrelsen behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som Domstolsstyrelsen behandler om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. 

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder

Danmarks Domstole har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Databeskyttelsesrådgiveren hedder Sidsel L. Kier og kan kontaktes via mail eller almindelig post:

Mail: dpo@domstolsstyrelsen.dk

Adresse:
Domstolsstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiver Sidsel L. Kier
Amagerfælledvej 56
2300 København S

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Domstolsstyrelsen:

Domstolsstyrelsen
Amagerfælledvej 56
2300 København S
Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22
Mail: post@domstolsstyrelsen.dk

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Domstolsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
Databeskyttelseslovens [1] § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

[1]Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Hvis du vil klage

Du har ret til at klage over Domstolsstyrelsens behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden er:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

Sidst opdateret: 26. oktober 2023