Gå til sidens indhold

Bobestyrerskifte er en skifteform, hvor en professionel bobestyrer sørger for at gøre boet op og afslutte det.

Et dødsbo skal skiftes med bobestyrer, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

 • Dødsboet har større gæld end værdier, så dødsboet er insolvent
 • Den afdøde har i et testamente bestemt, at skifte skal ske med bobestyrer
 • Der er ikke enighed blandt arvingerne om skifteform, og boet kan ikke afsluttes som boudlæg (se beløbsgrænser nedenfor) eller overgå til en ægtefælle som uskiftet bo
 • En eller flere arvinger ønsker skifte med bobestyrer
 • Der er usikkerhed om, hvem der er arvinger
 • Dødsboet skal skiftes, og der er ikke mindst én myndig arving, som er solvent (dvs. kan betale sine regninger)

Et dødsbo kan ikke behandles med bobestyrer, hvis skifteretten beslutter, at dødsboet skal afsluttes med boudlæg (se beløbsgrænser nedenfor), eller hvis den afdødes ægtefælle ønsker og har ret til at sidde i uskiftet bo - eller hvis ægtefællen kan og vil udtage hele boet som ægtefælleudlæg.

Skifteretten har ret til at bestemme, at et dødsbo skal skiftes med en bobestyrer.

I de tilfælde, hvor afdøde ikke har udtrykt ønske om en bestemt bobestyrer i sit testamente, har den længstlevende ægtefælle og arvingerne mulighed for at ønske, at skifteretten udpeger en bestemt autoriseret bobestyrer. Det er ikke et krav, at man ønsker en bobestyrer, der har kontor i den retskreds, som dødsboet tilhører.

Civilstyrelsen har udarbejdet en liste over samtlige autoriserede bobestyrere ved de danske byretter. Listen er senest opdateret i marts 2023.

Gå til listen over bobestyrere (pdf)

Du kan finde kontaktoplysninger, adresse mv. på de enkelte bobestyrere på Advokatnøglen.dk, hvor du kan søge blandt alle danske advokater.

Gå til Advokatnøglen.dk (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser for dødsboets behandling

Beløbsgrænserne justeres hvert år.

Det er årstallet ved et dødsfald, der bestemmer, hvilke beløbsgrænser der gælder for dødsboets behandling.

Bundfradrag for boafgift (beløbet fordobles, hvis den afdøde sad i uskiftet bo):

 • 333.100 kr. (2024)
 • 321.700 kr. (2023)
 • 312.500 kr. (2022)
 • 308.800 kr. (2021)
 • 301.900 kr. (2020)
 • 295.300 kr. (2019)

Ægtefælleudlæg/suppleringsarv:

 • 870.000 kr. (2024)
 • 850.000 kr. (2023)
 • 820.000 kr. (2022)
 • 810.000 kr. (2021)
 • 790.000 kr. (2020)
 • 780.000 kr. (2019)

Boudlæg:

 • 51.000 kr. (2024)
 • 49.000 kr. (2023)
 • 47.000 kr. (2022)
 • 47.000 kr. (2021)
 • 46.000 kr. (2020)
 • 45.000 kr. (2019)

Sidst opdateret: 05. juli 2024