Gå til sidens indhold

I visse særlige tilfælde kan myndighederne beslutte, at et barn skal bortadopteres, selvom forældrene ikke er enige. Dette kaldes bortadoption uden forældrenes samtykke.

En sag om bortadoption begynder i kommunen og bliver behandlet i børn og unge-udvalget.

Hvis børn og unge-udvalget vurderer, at et barn skal bortadopteres uden forældrenes eller den ene forælders samtykke, indstiller udvalget dette til Ankestyrelsen. Herefter træffer Ankestyrelsen en afgørelse i sagen.

Kan jeg klage over Ankestyrelsens afgørelse?

Hvis du er part i sagen, kan du klage over Ankestyrelses afgørelse til byretten. Fristen er 14 dage, fra du har modtaget afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage, skal du give Ankestyrelsen besked om dette. Derefter indbringer Ankestyrelsen sagen for byretten i den retskreds, hvor du bor.

Gå til Ankestyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Hvad sker der, når sagen er indbragt for retten?

Når byretten modtager sagen, vil retten vurdere, hvilke oplysninger der er nødvendige i sagen, og om sagen er tilstrækkeligt belyst. Normalt vil byretten indkalde parterne i sagen til et møde i retten.

Byretten afgør derefter sagen ved at afsige en dom.

Har jeg brug for en advokat?

Byretten vil normalt beskikke en advokat for dig, hvis du ikke allerede har en advokat.

Kan jeg klage over byrettens dom?

Hvis du ikke er enig i byrettens afgørelse, kan du klage til landsretten. Dette kaldes at anke. Fristen er fire uger, fra du har modtaget dommen.

Læs mere om dine klagemuligheder

Sidst opdateret: 07. august 2023