Gå til sidens indhold

Børnesamtalen skal være med til at oplyse sager om forældremyndighed, samvær og bopæl og sikre, at barnet bliver hørt.

Ofte vil børnesamtaler blive afholdt i Familieretshusets Børneenhed, men der kan også være sager, hvor der afholdes en børnesamtale i familieretten.

Hvordan foregår en børnesamtale i familieretten?

En børnesamtale holdes altid af en børnesagkyndig. Det kan være den kontaktperson, som barnet har fået i Familieretshuset, og dermed en person, som barnet kender i forvejen. Det kan også være en børnesagkyndig, der er udvalgt af retten. De børnesagkyndige har stor erfaring i at tale med børn, der er i en vanskelig situation.

Den dommer, som skal afgøre sagen, deltager også i samtalen.

Samtalen tilpasses det enkelte barns alder og modenhed. Det er afgørende for værdien af samtalen, at barnet føler sig trygt.

Hvad vil barnet få at vide?

Barnet vil få at vide, at dommeren skal hjælpe forældrene med at løse deres uenigheder om barnets forhold, og at en måde at hjælpe på kan være, at dommeren træffer en afgørelse om uenigheden. Det er derfor vigtigt, at barnet bliver inddraget og hørt. Det gøres tydeligt for barnet, at barnet ikke stilles i en valgsituation. Barnet vil få at vide, at dommeren træffer afgørelse efter en samlet vurdering af sagen, og ikke kun ud fra det, som barnet fortæller.

Hvad bliver barnet spurgt om?

Under samtalen vil den børnesagkyndige typisk spørge ind til barnets dagligdag med forældrene, eventuelle søskende, i skolen og med kammerater. Formålet er at få et indtryk af, om barnet trives, og hvad der eventuelt kan være svært. Nogle børn bruger børnesamtalen til at få formidlet nogle budskaber til sine forældre, som det ellers er svært at få sagt.

Hvem er til stede under samtalen?

Normalt vil der være to personer til stede ud over barnet. Den ene person er den børnesagkyndige, som holder samtalen med barnet. Den anden person er dommeren, der skal afgøre sagen.

Barnets forældre er ikke til stede under samtalen.

Hvor længe varer samtalen?

Samtalen varer typisk ca. en time. Barnets lyst til og behov for at fortælle vil være i fokus, og samtalen vil aldrig blive afbrudt af tidsmæssige årsager.

Hvor foregår samtalen?

Familieretten er en del af den lokale byret. Når barnet skal til børnesamtale i familieretten, foregår det derfor i den lokale byret, hvor der er indrettet et særligt børnerum til formålet. Der vil i flere byretter også være et børnevenligt venterum, hvor barnet og den person, som følger barnet til byretten, kan sidde i rolige omgivelser, indtil den børnesagkyndige og/eller dommeren henter barnet til samtalen.

Det er vigtigt, at barnet følges af en voksen, som barnet er tryg ved. Det kan være et andet familiemedlem eller en pædagog eller en lærer. Vedkommende følger med barnet hen til børnerummet og venter ude foran døren, til samtalen er forbi.      

Rettens personale ved, at sagen skal behandles og kan vise vej til børnelokalet og svare på øvrige spørgsmål.

Hvilken alder skal barnet have?

Det er en forudsætning for en børnesamtale, at barnet har en vis alder og modenhed. Ofte skal barnet være omkring skolealder, dvs. 6-7 år, før barnet kan deltage i en børnesamtale.    

Er det frivilligt for barnet at deltage i en børnesamtale?

Børnesamtalen sikrer barnets ret til at blive hørt, men det er op til barnet, om det vil sige noget, og hvor meget det vil sige.

Uanset hvad barnet siger, og hvor aktivt barnet deltager i samtalen, er det altid dommeren og aldrig barnet, der bestemmer, hvordan sagen afgøres.

Får forældrene besked om, hvad barnet siger?

Efter samtalen vil forældrene modtage en mundtlig opsummering af hovedpunkterne fra samtalen. Den kan også blive sendt som skriftligt resumé til forældrene.

Skal barnet til to børnesamtaler – både i Familieretshuset og i familieretten?

Ofte vil det være tilstrækkeligt med én børnesamtale i Familieretshusets Børneenhed. Det er dog altid op til dommeren i familieretten at vurdere, om der skal holdes en samtale med barnet, når sagen er kommet i familieretten.

Sidst opdateret: 12. december 2022