Gå til sidens indhold

Nogle borgere kan blive fritaget fra at benytte digitale, offentlige løsninger, herunder fx minretssag.dk.

I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra at bruge minretssag.dk, hvis du mangler digitale kompetencer eller har særlige handicap.

Her på siden kan du finde vejledning om, hvornår du kan blive fritaget fra at bruge minretssag.dk, og hvordan du anlægger en civil sag, hvis du er blevet fritaget.

Hvis du bliver fritaget fra at bruge minretssag.dk, vil kommunikationen med dig ske ved almindelig brevpost, mail eller andet. Retten vil digitalisere de dokumenter, du indsender, og publicere dokumenterne på minretssag.dk for sagens øvrige deltagere.

En fritagelse gælder som udgangspunkt for hele sagen og også en eventuel appelsag.

Hvem beslutter, om jeg kan fritages fra at bruge minretssag.dk?

Det er den ret, der behandler din sag, der kan fritage dig fra at bruge minretssag.dk.

Du skal derfor kontakte retten, hvis du mener, at du opfylder kriterierne for at blive fritaget fra at bruge minretssag.dk. 

I hvilke tilfælde kan jeg blive fritaget for at bruge minretssag.dk?

Du kan blive fritaget fra digital sagsbehandling, hvis du er part, partsrepræsentant, skønsmand, lægdommer eller andet.

Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at blive fritaget som professionel aktør, fx advokat eller myndighed.

Domstolene vurderer blandt andet fritagelsen ud fra, om følgende forhold er til stede:

 • fysisk funktionsnedsættelse eller handicap
 • kognitive vanskeligheder eller demens
 • psykiske lidelser
 • hjemløse eller på anden måde socialt udsatte
 • andre særlige behov eller vanskeligheder
 • manglende digitale kompetencer
 • særlige sprogvanskeligheder
 • afskåret fra adgang til en computer
 • borgere, der i øvrigt ikke kan få MitID
 • fritagelse fra offentlig digital post

Det er ikke tilstrækkeligt til at blive fritaget:

 • at du ikke har en computer
 • at du bor et sted, hvor der ikke er bredbånds-forbindelse
 • at du er undtaget fra offentlig digital post
 • at du ikke har fået MitID, selv om du opfylder betingelserne
 • at du tidligere i en anden sag har været fritaget fra at anvende minretssag.dk

Hvor henvender jeg mig for at blive fritaget for at bruge minretssag.dk

Hvis du opfylder kriterierne kan du sende en mail med anmodning om at blive fritaget til den relevante ret. Retternes kontaktoplysninger kan du finde under Kontakt retten (åbner i nyt vindue)

 

Hvordan anlægger jeg en civil sag, hvis jeg er fritaget fra minretssag.dk?

Hvis retten har afgjort, at du er fritaget fra at bruge minretssag.dk, skal du i stedet sende en stævning til byretten i den retskreds, hvor modparten i sagen bor.

Vil du anlægge en sag mod staten, skal du dog anlægge sagen ved byretten i den retskreds, hvor du selv bor.

Du kan også aftale med modparten i sagen, hvilken byret der skal behandle jeres sag.

Find ret med adressesøgning (åbner i nyt vindue)

Hvad skal en stævning indeholde?

Hvis du vil anlægge en sag, skal du indgive en stævning til retten. En stævning skal bl.a. indeholde:

 • dit og din modparts navne og adresser, herunder en postadresse for dig i EØS
 • navnet på den ret, hvor sagen anlægges
 • dine krav
 • en beskrivelse af hvad sagen drejer sig om, herunder de faktiske og retlige omstændigheder
 • en liste over de dokumenter og andre beviser du ønsker at fremføre under sagen
 • dine forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til det forberedende møde.

Når du indgiver en stævning til retten, skal du typisk betale en retsafgift.

Hvad gør jeg, hvis der er anlagt sag imod mig?

Hvis der er blevet anlagt en sag imod dig, og retten har fritaget dig fra at bruge minretssag.dk, kan du indgive dit svarskrift til retten.

Et svarskrift skal blandt andet indeholde:

 • din påstand
 • dine eventuelle modkrav
 • din postadresse i EØS
 • en beskrivelse af sagen set fra din side
 • en liste over de dokumenter og andre beviser du ønsker at fremføre under sagen
 • dine forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til det forberedende møde.

Sidst opdateret: 02. januar 2024