Gå til sidens indhold

En virksomhed kan søge om at gennemføre notarforretninger uden personligt fremmøde, hvis den har mange notarforretninger, eller det er svært at komme til notaren.

Virksomheder, som meget ofte har brug for notarpåtegning af dokumenter, eller hvor ledelsen vanskeligt kan komme til notaren, kan søge om at blive undtaget fra personligt fremmøde. Det er notaren, som vurderer, om virksomheden opfylder betingelserne.

Hvad er en underskriftsprøve?

For at en virksomhed kan undtages fra at møde personligt op, skal virksomhedens underskrivere udfylde en navneunderskriftsprøve hos notaren og vise gyldig billedlegitimation.

Når virksomheden derefter sender underskrevne dokumenter til notaren, vil notaren sammenligne med underskriftsprøven og seneste tegningsudskrift for virksomheden, inden notaren påtegner dokumentet.

Hvordan søger vi om underskriftsprøve?

Kontakt notaren i den retskreds, virksomheden hører til, for at søge om underskriftsprøve eller fornyelse.

Find ret med adressesøgning

Hvor længe gælder en underskriftsprøve?

Tilladelsen kan højst gives for to år ad gangen, men den kan fornys.

Sidst opdateret: 11. januar 2023