Gå til sidens indhold

Her kan du læse om muligheden for at oprette en API-tilslutning til Skifteportalen. Her er også information om, hvordan du som professionel kan teste din API-adgang til testmiljøet.

Application Programming Interface (API) er en softwaregrænseflade til et computerprogram. Et API tillader et stykke software at kommunikere med et andet stykke software.

Det er muligt at etablere en API-tilslutning til domstolene skifteportal, der gradvist udvides med skifterettens sager. Du kan allerede nu etablere en API-tilslutning, hvor du automatisk kan indberette eller hente allerede indberettede krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler i et dødsbo.

I løbet af 2024 vil Skifteportalen udvides til at understøtte tvangsopløsningssager. Du kan etablere en API-tilslutning, hvis du som udpeget likvidator ønsker, at dit eget sagsbehandlingssystem automatisk interagerer med Skifteportalen. Med en API-tilslutning kan du i tvangsopløsningssager automatisk hente sager, få overblik over frister, indsende redegørelser mm. Det vil også være muligt som kreditor at etablere en API-tilslutning, så du automatisk kan indberette krav og tilgodehavender mod selskaber under tvangsopløsning.

Skifteportalen er tilgængelig på minskiftesag.dk (åbner i nyt vindue)

Hvem har behov for API-tilslutning?

API-tilslutning til Skifteportalen er typisk relevant for virksomheder, der skal indberette krav og tilgodehavender til et dødsbo eller for organisationer, der skal hente data indberettet til dødsboer, så de kan behandles af bobestyrere eller kontaktpersoner. I tvangsopløsningssager er en API-tilslutning typisk relevant for advokater i deres funktion som likvidatorer, når de skal indhente data relateret til sagen. Det kan også være organisationer, der anmelder krav mod en virksomhed under tvangsopløsning direkte til skifteretten.

Organisationer, der kan have behov for API-indberetning, vil typisk være kreditorer som fx forsyningsvirksomheder eller andre, der har mange krav eller tilgodehavender, som skal indberettes efter et dødsfald eller som følge af tvangsopløsning. Det kan også være virksomheder, som indberetter krav på vegne af andre fx inkassobureauer.

Organisationer, der har behov for at indhente data via API, vil typisk være større virksomheder, advokathuse eller tilsvarende.

Log over kendte API-fejl

Find log over kendte fejl og mangler ved API på domstol.dk via dette link.

Forberedelse til API-tilslutning

For at I som virksomhed kan forberede systemintegration til Skifteportalen, har Straffe- og skifteprogrammet udarbejdet API-specifikationer for Skifteportalen, som kan findes herunder.

Forberedelse til API-tilslutning

API-specifikationer til Skifteportalen

Obs: Du skal have et tekstbehandlingsprogram for at åbne API-specifikationerne

Generelle specifikationer
Specifikationer til dødsbobehandling

Yderligere dokumenteres funktionalitet, som knytter sig til krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler. Skifteportalen tillader upload af bilag for hver type af indberetning.

NB. Personopslag bliver indlejret direkte i dødsboresponset.

Specifikationer til tvangsopløsning

Ansøgning om API-adgang

Ansøgning om API-adgang til Skifteportalens testmiljø

Herunder findes integrationsvejledningen og ansøgningsblanket til at få adgang til Skifteportalens testmiljø. Herudover findes der retningslinjer for anvendelse og fejlblanket til anmeldelse af fejl i testmiljøet:

Hvis du opdager fejl i testmiljøet, kan du bruge nedenstående fejlblanket til at indberette fejl: 

Ansøgning om API-adgang til Skifteportalen

Efter systemintegrationen er testet i testmiljøet, kan der gives adgang til produktionsmiljøet.

Ansøgningsblanket til produktionsmiljøet til Skifteportalen kan findes her:

Hvis du opdager fejl i produktionsmiljøet, kan du bruge nedenstående fejlblanket til at indberette fejl:

Sidst opdateret: 11. juli 2024