Gå til sidens indhold

Uenigheder om navne eller navneændringer eller ønsket om at tage helt nye navne i brug kan ende i familieretten.

Hvis du skal navngive dit barn i forbindelse med fødslen eller gerne vil have ændret dit eget eller dit barns navn, skal du sende en ansøgning til personregisterføreren. 

Personregisterføreren er næsten altid kordegnen eller præsten i det sogn, hvor du bor.

Se, hvordan du sender en ansøgning til personregisterføreren på borger.dk (åbner i nyt vindue)

Når du har sendt ansøgningen til personregisterføreren, kan der ske én af to ting:

  • Personregisterføreren træffer en afgørelse i din sag
  • Personregisterføreren sender sagen videre til Familieretshuset uden at træffe afgørelse.

Hvis personregisterføreren træffer en afgørelse i sagen, som du ikke er enig i, kan du klage over den til Familieretshuset. Hvis personregisterføreren sender sagen videre til Familieretshuset uden at træffe afgørelse, vil Familieretshuset behandle din ansøgning.  

Hvilken type navnesager bliver ofte sendt videre til Familieretshuset?

Langt de fleste ansøgninger om navne bliver afgjort af personregisterføreren. Men hvis du er uenig med den anden forælder om en navneændring for jeres barn, vil den ofte blive sendt videre til Familieretshuset. Det kan også være sager, der drejer sig om nydannede efternavne eller navneændringer ved kønsskifte.

Hvad sker der med min sag i Familieretshuset?

Når din sag sendes til Familieretshuset kan der ske én af to ting:

  • Familieretshuset træffer en afgørelse i din sag
  • Familieretshuset sender sagen videre til afgørelse i familieretten.

Hvis Familieretshuset træffer en afgørelse, du ikke er enig i, kan du bede Familieretshuset om at sende afgørelsen videre til familieretten. Familieretshuset sender alle relevante oplysninger om din sag med til familieretten.

Du kan ikke selv sende din klage over Familieretshusets afgørelse til familieretten.

Hvordan behandler familieretten min sag?

Familierettens behandling af din sag afhænger af, om der allerede er truffet én eller to afgørelser i sagen.

Hvis både personregisterføreren og Familieretshuset har afgjort sagen, kan familieretten afvise at behandle sagen og dermed afvise at træffe afgørelse en tredje gang.

Hvis sagen har generel eller principiel betydning, kan familieretten dog vælge at behandle sagen en tredje gang. 

Hvis det kun er Familieretshuset, der har truffet afgørelse i sagen, behandler familieretten sagen. Familieretten kan beslutte, at din sag skal behandles i den forenklede familiesagsproces. Det kan betyde, at sagen bliver afgjort, uden at du behøver at møde i retten.

Hvordan kommunikerer jeg med familieretten?

Når Familieretshuset har sendt din sag til familieretten, bliver den oprettet som en sag på minretssag.dk. Det er domstolenes digitale sagsbehandlingssystem. Her ligger sagens dokumenter, og det er her, du eller din advokat kan kommunikere med familieretten. Når sagen er oprettet i familieretten, får du en besked i Digital Post. Her får du også en vejledning i, hvordan du logger på minretssag.dk.

Gå til minretssag.dk (åbner i nyt vindue)

Skal jeg betale for familierettens behandling af sagen?

Du skal ikke betale afgift for, at retten behandler din sag om navne.

Skal jeg have en advokat?

Der er ikke krav om, at du er repræsenteret af en advokat, men du kan altid vælge det selv. Advokater er uddannede til at rådgive om juridiske emner og til at føre retssager ved domstolene. Som udgangspunkt skal du selv betale for din advokat, men du kan ansøge om fri proces, som betyder, at statskassen betaler for advokaten.

Læs om fri proces 

Kan jeg klage over familierettens afgørelse?

Hvis du ikke er enig i familierettens afgørelse i sagen, kan du som udgangspunkt klage til landsretten. Dette kaldes anke. I nogle tilfælde kan du ikke anke uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Ankefristen er fire uger.

Læs om dine klagemuligheder

Sidst opdateret: 12. oktober 2023