Gå til sidens indhold

Lodtrækninger, hvor der sælges lodder for mere end 20.000 kroner, kræver Spillemyndighedens godkendelse. Samtidig skal en notar stå for at udtrække vinderne.

Notaren ved landets byretter kan foretage lodtrækninger. Der kan både være tale om lodtrækning mellem private - for eksempel arvinger, der ønsker de samme arvestykker - eller lodtrækning i forbindelse med lotterier.

Lotteri i en lukket kreds

Lotterier i en lukket kreds kræver hverken tilladelse eller anmeldelse. Det gælder fx bankospil i en forening.

Andre lotterier skal have et almennyttigt formål. En forening eller et formål kan anses for at være almenvelgørende, hvis formålet vedrører sociale, kunstneriske, miljømæssige, videnskabelige, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål.

Egen lodtrækning

Hvis den samlede salgssum for lodder i et almennyttigt lotteri ikke overstiger 20.000 kr., kan arrangøren selv foretage lodtrækningen under møde eller fest og i overværelse af publikum. Lotteriet skal dog anmeldes til Spillemyndigheden senest 14 dage inden udtrækningen.

Lodtrækning af notar

Hvis den samlede salgssum for lodderne i et lotteri overstiger 20.000 kr., skal Spillemyndigheden give tilladelse til lotteriet, og udtrækningen skal foretages af en notar.

Ansøgningen skal sendes til Spillemyndigheden senest 4 uger inden udtrækningen, og byrettens notar skal ansøges om at foretage udtrækningen af vinderlodder.

Notaren foretager normalt kun lodtrækninger på rettens kontor og inden for rettens sædvanlige åbningstid. Spillemyndighedens tilladelse er derfor ikke en sikkerhed for, at notaren vil være forpligtet til at foretage lodtrækningen på et ønsket tidspunkt og sted.

Notaren skal kontaktes i god tid inden lodtrækning - og senest 3 uger inden resultatet skal bruges. Notaren skal bruge tilladelse fra Spillemyndigheden, et prøveeksemplar af lodsedlen og en gevinstliste.

Alle lodtrækninger vedrørende lotterier foretages i dag elektronisk.

Gå til Spillemyndighedens hjemmeside (åbner i nyt vindue)
Kontakt notaren ved en af landets byretter

Hvad koster en notar-udtrækning?

Det koster en retsafgift på 300 kr., når notaren står for lodtrækning i et lotteri.

Hvilken notar skal stå for udtrækningen?

Det er notaren i den retskreds, hvor foreningen eller organisationen bag lotteriet hører til, der skal stå for udtrækningen.

Find retskreds med adressesøgning

Sidst opdateret: 05. juli 2024