Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

u

Om Den Særlige Klageret

Her kan du læse om Den Særlige Klagerets kompetence, medlemmerne og praktiske oplysninger

Klage over domstolsjurister

Hvis du vil klage over en domstolsjurist

Genoptagelse af straffesager

Her kan du læse om, hvordan man anmoder om at få en straffesag genoptaget.

Andre genoptagelsessager

Kæremål vedrørende genoptagelse af udeblivelsesdomme i straffesager

Forsvarerbeskikkelser

Her kan du læse om kæremål der vedrører udelukkelse af forsvarer

Nyhedsartikler

Her kan du læse artikler samt udvalgte afgørelser fra Den Særlige Klageret