Gå til sidens indhold

I Domsdatabasen finder du afgørelser afsagt af domstolene i Danmark fordelt på både civile sager og straffesager.

Afgørelserne består af nyere afgørelser afsagt af retterne i 2020 og frem. Herudover er der offentliggjort en række ældre afgørelser, som stammer fra aktindsigtsanmodninger ved retterne.

Domsdatabasen indeholder et udvalg af de afgørelser, der afsiges af fortrinsvis de overordnede retter.

Afgørelserne offentliggøres i hele domsstrenge, hvilket vil sige, at appellerede afgørelser fra Højesteret eller landsretterne offentliggøres sammen med de underliggende afgørelser fra by- og landsretterne.

Gå til Domsdatabasen (åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret: 26. februar 2024