Gå til sidens indhold

Her kan du se retsafgifter for sager, der anlægges efter den 1. oktober 2021

Civile sager

Sager under 100.000 kr.

Anlæg af sag ved byretten (økonomisk værdi på højest 100.000 kr.) 750 kr.

Sager over 100.000 kr.

Anlæg af sag ved byretten (økonomisk værdi på over 100.000 kr.) 1.500 kr.

Berammelsesafgift

Der betales yderligere en afgift for hovedforhandling af din sag, når værdien er over 100.000 kr. Dette kaldes en berammelsesafgift og er afhængig af sagens værdi.

Sagens værdi
Afgift

100.001-250.000 kr.

3.000 kr.

250.001-500.000 kr.

8.000 kr.

500.001-1.000.000 kr.

14.000 kr.

1.000.001-2.000.000 kr.

35.000 kr.

2.000.001-3.000.000 kr.

60.000 kr.

3.000.001-4.000.000 kr.

85.000 kr.

4.000.001-5.000.000 kr.

110.000 kr.

5.000.001-6.000.000 kr.

135.000 kr.

Over 6.000.000 kr.

160.000 kr.

Du kan også beregne din retsafgift for civile sager på minretssag.dk (åbner i nyt vindue)

Fogedsager

Indgivelse af betalingspåkrav: 750 kr.

Indgivelse af anmodning om fogedsager: 750 kr.

Tvangsauktioner (fast ejendom, skibe, fly og løsøre)

Indgivelse af anmodning om tvangsauktion: 1.500 kr.

Auktionsafgift ved endeligt hammerslag (salg): 1.500 kr.

Konkurs og rekonstruktion

Konkurs

Indgivelse af anmodning om konkurs fra en kreditor: 1.500 kr.

Indgivelse af anmodning om konkurs fra skyldner: afgiftsfri

For konkursbehandlingen (afslutning i udlodningsboer): 9.000 kr.

Rekonstruktion

Indgivelse af anmodning om rekonstruktion fra en kreditor: 1.500 kr.

Indgivelse af anmodning om rekonstruktion fra skyldner: afgiftsfri

Ægtefælleskifte

Bistand til skifte af et bo: 750 kr.

Boer, der overgår til bobehandler: 1.500 kr.

Tillæg for store boer (boer over 1,5 mio. kr.): 9.000 kr.

Dødsboer

Uskiftet bo: afgiftsfri

Boudlæg: afgiftsfri

Udlæg til ægtefælle: afgiftsfri

Udlevering af boer til privat skifte og bobestyrer: 1.500 kr.

Tillæg for privat skiftede boer og bobestyrerboer (boer over 1,5 mio. kr.): 9.000 kr.

Notarforretninger

Notarforretninger: 300 kr.

Bekræftede kopier: 150 kr.

Kopier og udskrifter

Kopier og udskrifter: 150 kr.

Anke, kære og ekstraordinær genoptagelse

Anke til landsretten (økonomisk værdi på højest 100.000 kr.): 1.000 kr.

Anke til landsretten (økonomisk værdi på over 100.000 kr.): 2.000 kr.

Anke til Højesteret: 4.000 kr.

Kære til landsretten: 750 kr.

Kære til Højesteret: 1.500 kr.

Ekstraordinær genoptagelse 2.000 kr.

Berammelsesafgift

Der betales yderligere en afgift for hovedforhandling af din sag. Dette kaldes en berammelsesafgift og er afhængig af sagens værdi.

Sagens værdi
Afgift

100.001-250.000 kr.

3.000 kr.

250.001-500.000 kr.

8.000 kr.

500.001-1.000.000 kr.

14.000 kr.

1.000.001-2.000.000 kr.

35.000 kr.

2.000.001-3.000.000 kr.

60.000 kr.

3.000.001-4.000.000 kr.

85.000 kr.

4.000.001-5.000.000 kr.

110.000 kr.

5.000.001-6.000.000 kr.

135.000 kr.

Over 6.000.000 kr.

160.000 kr.

Du kan også beregne din retsafgift for civile sager på minretssag.dk

Sidst opdateret: 28. november 2023