Gå til sidens indhold

Alle emner

Her får du en oversigt over alle borgerrettede emner og en kort beskrivelse af hvert enkelt emneområde.

Aktindsigt

Her finder du informationer om hovedreglerne for aktindsigt, og om hvordan du søger om aktindsigt.

Anlæg civil sag

Få information om civile sager, og hvordan de anlægges via systemet minretssag.dk.

Boligret

Boligretten behandler sager om husleje m.m., hvor parterne ikke kan nå til enighed. Boligretten er en del af byretten.

Dødsfald og arv

Her får du information om, hvad der praktisk og juridisk sker ved dødsfald og om skifterettens rolle.

Familie og skilsmisse

Bliv klogere på rettens rolle i forbindelse med konflikter om børn og skilsmisse.

Familieret

Hver byret har en afdeling for familieret. Her kan du læse om de sager, familieretten behandler.

Fogedret

Hver byret har en afdeling for fogedret, der håndterer sager, hvor en part ønsker at gennemtvinge et krav over for en anden part.

Forkyndelse

Vigtige beskeder forkyndes til dem, der skal have beskederne, så retten er sikker på, at de har modtaget dem. Forkyndelse kan ske på forskellige måder.

Gæld

Her kan du få information om rettens rolle i situationer, der omhandler gæld.

Klagemuligheder

Bliv klogere på dine muligheder for at klage over domme, afgørelser eller personer i retssystemet.

Konkurs og erhverv

Få overblik over domstolenes muligheder for at gribe ind i forbindelse med personlig konkurs, selskabskonkurs m.m.

Mortifikation

Mortifikation handler om at genoprette rettigheder til dokumenter og værdipapirer, der er blevet væk.

Notar

En notar kan fx verificere underskriften på et testamente eller overensstemmelsen mellem kopi og original.

Retsmægling

Når sagen er lagt an, vil retten i mange tilfælde tilbyde dig og din modpart gratis retsmægling for at løse konflikten.

Rådgivning og retshjælp

Her kan du blive klogere på dine muligheder for retshjælp og på domstolenes brug af rådgivere.

Sagkyndig dommer

Her kan du læse mere om sagkyndige dommere og deres rolle i retssystemet.

Sagsomkostninger

Her kan du læse om de omkostninger, der er forbundet med en retssag og hvem, der skal betale dem.

Skifteret

Hver byret har en afdeling for skifteret. Her kan du læse om forskellige sager, som skifteretten behandler.

Straffesag

Her kan du læse om domstolenes behandling af straffesager, og om hvordan sagerne gennemføres og bedømmes m.m.

Syn og skøn

Syn og skøn er et bevis i en retssag. Her kan du læse om, hvad det vil sige at afholde syn og skøn, og hvordan det foregår.

Tinglysning

Her kan du læse om tinglysning af rettigheder og finde link til Tinglysningsrettens hjemmeside.

Tvangsauktion

Afdelingen for fogedret ved landets byretter kan gennemføre tvangsauktioner over ejendomme og andre værdier.

Færøerne

Grønland

In English

Read about the Danish Courts in English