Gå til sidens indhold

Her på siden kan du se en liste over fejl og mangler samt opmærksomhedspunkter vedrørende minskiftesag.dk. Listerne opdateres løbende.

Rettelser

Log over rettelser 2024

Rettelser den 29/02-2024
  • Det er muligt at indtaste 0 kr. i feltet for renter og gebyrer på krav
Rettelser den 25/01-2024
  • Der bliver nu gemt kvitteringer for registreringer på Skifteportalen
  • Effektfortegnelser er rettet til Aktiver/effekter

Log over rettelser 2023

Rettelser den 24/11-2023

Afdødes navn vil nu fremgå af breve sendt fra Skifteportalen, hvis afdøde har navne- og adressebeskyttelse.

Rettelser den 31/8-2023

Kontaktperson og bobestyrer kan nu selv ændre i deres kontaktoplysninger på Skifteportalen.

Rettelser den 25/5-2023

Det er nu muligt for virksomheder at oprette proformaopgørelser på Skifteportalen.

Rettelser den 23/3-2023

Det er nu muligt for kontaktpersoner og bobestyrere at se et uddrag af historikken på et dødsbo.

Rettelser den 9/2-2023

Det er nu muligt at se breve afsendt fra Skifteportalen på egne registreringer.

Rettelser den 26/1-2023

Danskere med NemID, som er bosiddende i udlandet, kan ikke søge boer frem eller oprettes som kontaktpersoner på dødsboet
Det er nu muligt for brugere der har udenlandsk adresse at fremsøge boer, samt at blive oprettet som kontaktperson.

Rettelser den 12/1-2023

Får “Fejl - Prøv igen senere (Request failed with status code 401)” / Udfordringer med at anmelde krav
Der er blevet opdateret i fejlbeskederne, således at de er mere retvisende i forhold til hvad man skal gøre.

Log over rettelser 2022

Rettelser den 22/12-2022

Skifteportalen snurrer i et evighedsloop
Dette er oplevet i forbindelse med, at Skifteportalen har være utilgængelig. Det skulle derfor ikke være et problem under normal drift.

PDF’er afvises
Dette er nu rettet så PENEO og VISMA-formater nu ikke længere afvises. Filnavnet kan godt indeholde ÆØÅ. Dog er der stadig nogle specialtegn, der ikke er tilladte og derfor vil fejle.

Nogle forkortelser i bemærkningsfeltet kan hindre indberetninger
Flere forkortelser er nu godkendt og vil ikke fejle længere. Dog er der stadig nogle forkortelser, der fejler.

Rettelser den 7/11-2022

Der har været udfordringer ved at fremsøge enkelte dødsboer til trods for, at man kender navn og adresse. I disse tilfælde kan man enten benytte sig af CPR-nummer eller henvende sig til skifteretten. Fejlen er rettet.

Det har ikke været muligt at scrolle, hvis der er flere mulige adresser at vælge imellem, når man søger på disse. Fejlen er rettet.

Navn og adresse på kontaktperson vil ikke deles til kreditorer, hvis kontaktpersonen er navn- og adressebeskyttet og vice versa. Fejlen er rettet.

Under vigtige datoer opdateres proklamafristen ikke på Skifteportalen efter boets udlevering. Fejlen er rettet.

Rettelser den 12/10-2022


En fejl har betydet, dødsboer, hvor CPR-oplysninger i dødsboet ikke har været tilknyttet en adresse, ikke har kunne fremsøges i Skifteportalen. Fejlen er rettet


Skifteportalen har ikke registreret mellemnavne, hvilket har forårsaget problemer ved søgning på afdødes navn i kombination med afdødes adresse. Fejlen er rettet.


FAQ/Ofte stillede spørgsmål virker ikke fra forsiden. Fejlen er rettet.


En fejl har betydet, at personer med navne og adressebeskyttelse ikke kan logge på Skifteportalen. Fejlen er rettet.


Knappen ’Tilbage til domstol.dk’ virker ikke. Fejlen er rettet.


Grundet en identificeret fejl i indlæsningen fra CPR, blev flere dødsboer ikke indlæst i Skifteportalen natten til d. 11. oktober og natten til d. 12. oktober. Fejlen er rettet.

Fejl og mangler

Log over kendte fejl og mangler for Dødsbo (senest opdateret den 7. juni 2024)

Hent kvittering på registreringer ældre end 26/1-2024
På registreringer indmeldt inden d. 26/1-2024 virker "hent kvittering" knappen ikke. Dette er grundet at der ikke er nogle kvitteringer tilknyttet disse, da funktionaliteten først kom med release d. 25/1. Der arbejdes på en løsning, men for nu kan siden printes i stedet. 

Forkert dato i kvittering ved krav indmeldt efter proklamafrist
Datoen for udlevering af boet, vil være anmeldelsesdatoen i stedet for udleveringsdatoen. Vi arbejder på en løsning.

Problemer med søgning på visse adresser på Skifteportalen
Der opleves i få tilfælde problemer med at oprette afdødes adresse korrekt på Skifteportalen. I disse tilfælde påføres adressen på den aktuelle skifteret, hvor boet behandles, til brug for søgning. Hvis du oplever problemer med at fremsøge afdøde på navn og adresse, kan du i stedet forsøge at søge på navn og skifterettens adresse.

Hvis du er i tvivl om, hvilken skifteret afdødes bo hører til, kan du søge det frem via afdødes adresse her.

Nogle forkortelser i bemærkningsfeltet kan hindre indberetninger
Der er nogle forkortelser, specialtegn og ord, som resultere i fejl, hvis du bruger dem i bemærkningsfeltet. 

Fødselsdato på afdøde kan vises forskelligt afhængig af hvilken tidszone man er i.

Manglende opdatering af proklamafrist ved berigtigelse
Skifteportalen kan lige nu ikke håndtere berigtigelser af proklama. Det betyder at den gamle frist er registreret i systemet. Hvis der opleves problemer med et krav som er inden for den berigtigede proklamafrist bedes man kontakte den aktuelle skifteret.

Log over kendte fejl for Tvangsopløsning (senest opdateret den 24. juni 2024)

”Log ud” viser en fejlbesked – med et timestamp og beskeden ”exception occured” med code 404.
Anbefalet arbejdsgang: Du er logget ud, men du kan som ekstra foranstaltning vælge at lukke dit browservindue.

Aktiveringskode for likvidatorer udløbet
Hvis du som likvidator får at vide din aktiveringskode er udløbet (ældre end 72 timer) – så kan koden ikke længere benyttes og du har dermed ikke adgang. Hvis dette opleves, bedes du oprette en support sag via kontaktformularen for minskiftesag.dk.

Fejl og mangler ved API

Log over kendte fejl og mangler ved API

Her på siden kan du se en liste over rettelser, fejl og mangler vedrørende Skifteportalens testmiljø. Listen opdateres løbende.

Forkert certifikat:

Mange oplever fejl, fordi de anvender et produktions OCES3 certifikat og ikke et test OCES3 certifikat. Der skal anvendes et registreret test OCES3 certifikat for at komme på vores API testmiljø. Det er Digitaliseringsstyrelsen, som udsteder certifikater.

Certifikat udløbet:

Tjek, at certifikatet ikke er udløbet.

Tilgår forkert miljø:

Mange oplever fejl, fordi de forsøger at tilgå produktionsmiljøet i stedet for testmiljøet. Link til testmiljøet kan findes i Integrationsvejledningen under kap. 4.1 Trin1: Token request.

Sidst opdateret: 24. juni 2024