Gå til sidens indhold

Hvis en dansker dør i udlandet, eller en udlænding dør i Danmark, vil der ofte være et ønske om at begrave den afdøde i pågældendes hjemland. Dødsboer behandles som udgangspunkt i det land, hvor den afdøde ved dødsfaldet havde bopæl eller ophold.

Hvis en udlænding dør i Danmark, eller en dansk borger dør i udlandet, kan de efterladte transportere kisten med afdøde til hjemlandet. Transport af en afdød over landegrænser kræver et ligpas, som ved dødsfald i Danmark udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ved en danskers død i udlandet kan ambassaden eller konsulatet hjælpe med råd og vejledning i forhold til de lokale love og myndigheder. 

Kan dødsboet behandles i Danmark?

Der er forskellige regler for skifte af dødsboer i de forskellige lande.

Et dødsbo behandles i Danmark, hvis den afdøde ved dødsfaldet på grund af bopæl eller ophold (hjemting) havde en stærkere eller lige så stærk tilknytning til Danmark som til udlandet.

Også i tilfælde, hvor en afdød udlænding ikke opfylder betingelsen om bopæl eller ophold, er der mulighed for, at boet efter en udlænding eller en del af dette behandles ved en dansk skifteret, hvis enten:

  1. den afdøde havde dansk indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet
    eller
  2. den afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet.

Hvis du anmoder om behandling af et dødsbo eller en del af dette i Danmark efter en udlænding, der ikke opfylder kravet om bopæl eller ophold, skal du indsende dokumentation for, at boet efter den afdøde ikke er eller vil blive skiftet i den afdødes bopæls- eller opholdsland. Dette kan fx ske i form af en erklæring fra myndighederne i det pågældende land.

Du skal indsende en anmodning til skifteretten om, at du ønsker, at dødsboet eller en del heraf behandles ved skifteretten her i landet.

Det er skifteretterne, der tager stilling til, om et dødsbo eller dele af et dødsbo kan behandles i Danmark. Reglerne om skifterettens stedlige kompetence kan findes i dødsboskiftelovens § 2.

Kan jeg få hjemtransport til afdøde?

Transport af en ligkiste kan blive meget dyr og omstændig, men nogle forsikringer dækker hjemtransport. Det vil stå i forsikringspapirerne. Mange vælger at få den afdøde brændt i det land, hvor han/hun døde, fordi en urne med den afdødes aske ikke kræver ligpas ved transport til eller fra Danmark. Transport af en urne er også væsentligt billigere.

Hvornår er et ligpas ikke nødvendigt?

Ligpas er ikke nødvendigt ved transport mellem Færøerne og Danmark eller til og fra Bornholm via Sverige. Men der kræves et ligpas ved transport af en ligkiste mellem Grønland og Danmark.

Sidst opdateret: 26. oktober 2023