Gå til sidens indhold

Domstolsstyrelsen har oprettet en programorganisation, som har til formål at udvikle nye it-systemer til understøttelse af straffe- og skifteområderne ved Danmarks Domstole.

Straffesager og skiftesager er store sagområder ved domstolene, som berører rigtigt mange mennesker. Byretterne behandlede i 2021 over 196.000 straffesager og mere end 70.000 skiftesager. I dag behandles sagerne i ældre systemer, som skal moderniseres.

Straffe- og skifteprogrammet er Domstolsstyrelsens store program, der udvikler moderne it-systemer til understøttelse af straffe- og skifteområderne ved Danmarks Domstole. Programmet er en vigtig del af digitaliseringen af Danmarks Domstole og domstolenes hidtil største digitaliseringsprogram. De nye systemer skal skabe øget gennemsigtighed, større brugervenlighed og sikre en hurtigere sagsgang.

Programmet står for den samlede analyse og udvikling af den kommende straffe- og skifteløsning. En vigtig del af programmet er at indsamle viden ved retterne og fra de eksterne brugere for at sikre den bedst mulige it-understøttelse af retterne og andre professionelle og ikke-professionelle brugere inden for både straffe- og skifteområdet.

Den endelige straffe- og skifteløsning forventes at være færdig ved udgangen af 2026. Den første del af løsningen blev taget i brug den 4. oktober 2022.

Her kan du se en video, som omhandler formålet med Straffe- og skifteprogrammet og vores organisering.

Information fra Straffe- og skifteprogrammet

Programorganisation

Straffe- og skifteprogrammet er en selvstændig udviklingsorganisation i Domstolsstyrelsen, der organisatorisk er placeret i Center for IT. Programmets styregruppe har Domstolsstyrelsens direktør Kristian Hertz som styregruppeformand, og programmet ledes af programchef Anna Sofie B. Witzgall. Domstolsstyrelsens it-direktør Martin Wood er overordnet programansvarlig.

Programmet har til formål at udvikle de nye it-systemer til understøttelse af straffe- og skifteområderne ved Danmarks Domstole. Udviklingen af de nye systemer foregår i tæt samarbejde med forretningen i form af medarbejdere og ledelse ved retterne samt de eksterne brugere. Programorganisationen er opdelt i fire overordnede enheder: 

Programstyring og Forretningsdesign har ansvaret for programmets overordnede rammer og styring og ledes af programchefen. Enheden har ansvaret for den overordnede program- og leveranceplanlægning samt den omfattende løbende interessenthåndtering. Enhedens designteam og forretningsspecialister har ansvaret for forretningsanalyserne og designet af de nye løsninger.

PMO er Straffe- og skifteprogrammets Program Management Office, der har ansvaret for programmets økonomistyring, herunder opgaver relateret til aktstykker, business case og finansiering. Enheden er ansvarlig for programmets kommunikationsaktiviteter, metodeudvikling, procesoptimering og kvalitetsstyring samt administrative og servicerelaterede opgaver.

DevOps har ansvaret for at etablere og vedligeholde programmets drifts- og udviklingsmiljøer samt den underliggende it-arkitektur og -infrastruktur, herunder at sikre, at systemer og værktøjer lever op til Domstolsstyrelsens standarder for it-sikkerhed. Enheden er ansvarlig for vedligeholdelsen og videreudviklingen af de idriftsatte løsninger.

Product Management og Udvikling har produktansvaret for de nye løsninger og er dermed ansvarlige for at definere og udvikle de endelige løsninger. Enheden er organiseret i fire tværfaglige udviklingsteams, der hver er dedikeret til arbejdet med konkrete releases, komponenter eller sagsområder, under ledelse af programmets Product Manager.

Åbn organisationsdiagram for Straffe- og skifteprogrammet (pdf)

Releaseplan

Straffe- og skifteprogrammet udruller den nye løsning til behandling af straffe- og skiftesager i seks releases. Det betyder, at løsningen vil blive udrullet i mindre releases, så sagsbehandlingen af straffe- og skiftesager gradvist overgår til den nye løsning. Formålet er, at hver release er værdiskabende for retterne og de brugere, der er i kontakt med løsningen.

Når de seks releases er implementeret, vil en række af de i dag manuelle arbejdsgange relateret til straffe- og skiftesagerne være digitalt understøttede og i en vis udstrækning automatiseret i den nye løsning.

Oversigt over releases

Herunder ses en samlet oversigt over de seks releases:

Det er endnu ikke afklaret, hvornår de landsretterne og Højesteret får mulighed for at bruge løsningen.

  • Release 1: Skifteportalen, til understøttelse af registrering af krav, tilgodehavender, effekter og forespørgsler i forbindelse med dødsbosager
  • Release 2: Bødesagssystemet til behandling af forenklede bødesager fra Politiets Administrative Center (PAC)
  • Release 3: Sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger
  • Release 4: Færdiggørelse af dødsbosagsunderstøttelse og understøttelse af grundlovsforhør inkl. tilståelsessager. Løsningen er også rettet mod de overordnede retter.
  • Release 5: Sagsunderstøttelse af domsmandssager og understøttelse af konkurssager, rekonstruktion og forebyggende rekonstruktion. Løsningen er også rettet mod de overordnede retter.
  • Release 6: Sagsunderstøttelse af nævningesager og understøttelse af ​ægtefælleskifte og gældssanering. Løsningen er også rettet mod de overordnede retter.

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammets releaseplan på domstol.dk via dette link

Sidst opdateret: 01. marts 2024