Gå til sidens indhold

Sager i den forenklede proces anlægges på domstolenes sagsportal minretssag.dk.

Sager i den forenklede proces anlægges på domstolenes sagsportal minretssag.dk.

Når du anlægger en sag i den forenklede proces på minretssag.dk, skal du igennem en række skridt, som sikrer, at alle relevante oplysninger kommer med. Du logger på minretssag.dk med dit MitID.

Hvordan anlægger jeg en sag i den forenklede proces?

Civile sager - herunder den forenklede proces – anlægges på domstolenes sagsportal minretssag.dk. Når du logger ind på minretssag.dk og vælger at anlægge en ny sag, bliver du taget igennem en række skridt, hvor du skal indtaste oplysninger om sagen, fx. hvad dit krav er. På baggrund af de oplysninger, du indtaster, dannes en Stævning. Stævningen beskriver dine påstande – hvad du ønsker i sagen - det vil sige dit krav mod din modpart. Du får også mulighed for at uploade dokumentation til sagen.

Kan jeg få hjælp til at anlægge en sag i den forenklede proces?

Du kan finde vejledninger til minretssag.dk, svar på oftest stillede spørgsmål og kontaktinformationer her.

Gå til vejledninger til minretssag.dk

Du kan også få nærmere vejledning, når du arbejder med din sag på minretssag.dk. Det gør du ved at trykke på ”?” under de enkelte udfyldningsfelter. Når du trykker på ”?”, åbner der en vejledning i en ny fane i din browser.

Hvad sker der, når en sag i den forenklede proces er anlagt?

Når du har anlagt din sag og betalt retsafgift, sender retten stævningen til din modpart (sagsøgte), som opfordres til skriftligt at svare på dine påstande. Din modpart skal inden for 7 dage kvittere for at have modtaget sagen. Herefter har modparten 14 dage til at indlevere et svar på minretssag.dk. Svaret fra sagsøgte kaldes et Svarskrift. Du vil få tilsendt adviseringsmails i Digital Post, når der er nyt i sagen, fx når din modpart indleverer sit svarskrift.

  • Hvis sagsøgte ikke kvitterer for modtagelsen af sagen inden 7 dage, vil retten forkynde stævningen. Det betyder, at retten sørger for, at modparten får besked om stævningen
  • Hvis retten ikke modtager et svarskrift, inden fristen på 14 dage udløber, kan retten behandle sagen som en udeblivelsessag. Dette indebærer, at retten som regel afsiger dom efter din påstand
  • Hvis retten modtager et svarskrift, inden fristen på 14 dage udløber, vil retten herefter træffe beslutning om, hvad der videre skal ske i sagen. Du vil få besked på minretssag.dk

Fritagelse fra at bruge minretssag.dk

Det er muligt undtagelsesvis at blive fritaget fra at bruge minretssag.dk, men det kræver, at du opfylder betingelserne for det. Det kan være, at du har et særligt handikap, mangler digitale kompetencer eller har sprogvanskeligheder.

Læs om digital fritagelse

Sidst opdateret: 17. juni 2024