Gå til sidens indhold

På denne side kan du finde svarene på ofte stillede spørgsmål om brugen af Skifteportalen i forbindelse med tvangsopløsningssager via minskiftesag.dk.

Fra og med den 17. april 2024 skal du bruge domstolenes skifteportal, hvis en tvangsopløsningssag bliver behandlet ved Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Holstebro, Retten i Kolding eller Sø- og Handelsretten. Fra den 11. juni 2024 vil alle øvrige skifteretter, der behandler tvangsopløsningssager, tage Skifteportalen i brug.

FAQ for likvidatorer

Profiler og adgange

Får jeg en ny profil hver gang, jeg bliver udpeget som likvidator i en tvangsopløsningssag?

Nej. Du har kun én profil på Skifteportalen. Profilen kan bruges på tværs af retskredse og i alle de sager, hvor du er udpeget som likvidator. Skifteretten opretter profilen til dig, og du modtager en invitation med en aktiveringskode.

Skal jeg selv give sekretærer og fuldmægtige adgang til en tvangsopløsningssag, når jeg bliver udpeget som likvidator?

Ja, du kan via din Profil tildele en profildeltager adgang til en tvangsopløsningssag, hvor du er udpeget som likvidator.

Du har mulighed for at tildele rollen ”Administrator” til en profildeltager, hvilket giver adgang til at administrere din profil for dig, herunder at tildele eller fjerne en profildeltagers sagsadgang.

Aktiveringskoden til min profil virker ikke. Hvordan får jeg en ny?

Når skifteretten opretter en profil til dig, modtager du en invitation med en aktiveringskode. Du skal aktivere din profil inden for 72 timer.

Hvis din aktiveringskode ikke virker, kan det skyldes, at du ikke har aktiveret din profil inden for 72 timer.

Du skal kontakte den skifteret, der har sendt invitationen til dig og bede om at få gensendt en aktiveringskode.

Find kontaktoplysninger på skifteretten

Skal jeg som likvidator give den tidligere ledelse adgang til tvangsopløsningssagen?

Nej, når sagen bliver oprettet hos skifteretten, får tidligere ledelsesmedlemmer automatisk adgang til sagen.

Kan tidligere ledelse se de samme oplysninger i tvangsopløsningssagen som likvidator?

Nej. Der er forskel på hvilke oplysninger, der videregives til tidligere ledelsesmedlemmer og til likvidator.

Behandling af tvangsopløsningssagen

Får jeg adviseringer, når der er nyt i en tvangsopløsningssag, hvor jeg er udpeget som likvidator?

Ja, når der er nyt i sagen, modtager du en meddelelse med Digital Post eller Sikker Mail, hvis du har angivet en sikkermail adresse.

Hvordan håndterer jeg frister i en tvangsopløsningssag?

Hvis der er frister i en tvangsopløsningssag – fx frist for at indsende redegørelse til skifteretten – fremgår fristen på sagens overbliksside på Skifteportalen. Når du indsender redegørelsen via Skifteportalen til skifteretten vil fristen automatisk forsvinde fra overblikssiden.

Får jeg en bekræftelse på, at jeg har indsendt redegørelsen?

Når du har indsendt redegørelsen til skifteretten via Skifteportalen, kan du herefter finde redegørelsen under fanen ”Dokumenter”. Dette er kvittering for, at skifteretten har modtaget redegørelsen. Samtidig opdateres sagens historik.

Kan jeg se de sager, hvor jeg har erklæret mig inhabil?

Når du har erklæret dig inhabil i en tvangsopløsningssag, hvor du er udpeget som likvidator, vil skifteretten fratræde dig som likvidator og udpege en ny likvidator. Herefter vil sagen forsvinde fra oversigten over dine sager i din Profil.

Er der en frist for, hvornår jeg skal erklære mig inhabil i en tvangsopløsningssag?

Der er ikke en fastsat frist. Hvis skifteretten udpeger en ny likvidator, opdateres oplysningerne om likvidator i virk.dk.

FAQ for tidligere ledelse

Hvordan får jeg som tidligere ledelsesmedlem adgang til tvangsopløsningssagen på minskiftesag.dk?

Du vil modtage en besked med Digital Post, når tvangsopløsningssagen er oprettet hos skifteretten. I beskeden vil du få nærmere information om, hvordan du logger på minskiftesag.dk og får adgang til sagen.

Hvordan klager jeg over, at selskabet er sendt til tvangsopløsning?

Du kan ikke klage via Skifteportalen. Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du ønsker at klage over  beslutningen om, at selskabet skal tvangsopløses.

Gå til Erhvervsstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Jeg vil gerne have selskabet genoptaget. Hvordan gør jeg det?

Du kan ikke anmode om at genoptagelse via Skifteportalen. Du skal kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du vil anmode om, at et selskab under tvangsopløsning genoptages.

Læs om genoptagelse af kapitalselskaber på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Kommunikation med skifteretten

Jeg har et spørgsmål til min sag, hvordan får jeg fat i skifteretten?

Du har mulighed for at skrive direkte til den skifteret, som behandler din sag på minskiftesag.dk. Du kontakter dem via ’Skriv til retten’. Samme sted vil du også få svar på din henvendelse.

Jeg har ikke mulighed for at møde op til det aftalte møde, hvad gør jeg?

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til det aftalte møde, kontakter du den skifteret, som behandler din sag på minskiftesag.dk. Du kontakter dem via ’Skriv til retten’. Samme sted vil du også få svar på din henvendelse.

Sidst opdateret: 11. juli 2024