Gå til sidens indhold

Den forenklede proces

Civile sager om krav på højest 100.000 kroner kan ofte løses nemmere og billigere ved at anlægge sagen i den forenklede proces. For boligretssager er beløbsgrænsen dog 50.000 kr.

Hvis du er part i en konflikt om højest 100.000 kr., kan du få rettens hjælp til at få afgjort konflikten hurtigere og billigere. Det kaldes en sag i den forenklede proces. Her kan du læse om, hvordan du anlægger en sag i den forenklede proces, og hvordan sagen forløber.

Før du anlægger en sag i den forenklede proces

Før du anlægger en sag i den forenklede proces, er der en række ting, du med fordel kan overveje.

Sådan anlægges en sag i den forenklede proces

Du skal bruge domstolenes sagsportal minretssag.dk til at anlægge en sag i den forenklede proces.

Sådan forløber en sag i den forenklede proces

En sag i den forenklede proces består af en række trin, hvor retten bl.a. vil hjælpe dig med at få oplyst sagen samt at afsøge forligsmuligheder.

Beskikket sagkyndig i den forenklede proces

Domstolsstyrelsen beskikker sagkyndige til den forenklede proces. Læs mere om beskikkelse og find vejledning hvis du er beskikket i den forenklede proces.

For dig som er sagsøgt

Her kan du få svar på en række spørgsmål om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er sagsøgt i en civil sag.