Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Alle emner

Her kan du finde alle emner om Retten i Færøerne

Aktindsigt

Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i domme og kendelser.

Advokat

En advokat kan rådgive dig om juridiske spørgsmål. Advokater kan også føre en retssag for dig.

Sagsomkostninger

En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Der skal altid betales en retsafgift til retten og der skal meget ofte betales udgifter advokat. Ofte er der derudover omkostninger til syn og skøn samt omkostninger til vidner.

Hvis du skal vidne

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er indkaldt som vidne i en retssag ved Retten på Færøerne.

Forkyndelser

Her kan du læse om forkyndelser

Klagemuligheder

Her kan du orientere dig om hvilke klagemuligheder du har. Du kan klage over en afgørelse og/eller en person.

Offentlig retshjælp

Retten på Færøerne vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning.

Fri proces

Fri proces er en ordning, hvor statskassen betaler for dine udgifter i forbindelse med en retssag. Det kræver, at du opfylder en række betingelser. Du skal selv søge om at få fri proces.

Syn og skøn

Syn og skøn er et bevis, som kan bruges i en retssag. Syn og skøn udføres af en fagperson, en skønsmand, der undersøger nogle spørgsmål og besvarer dem i en syn- og skønserklæring.

Til dig, der er lægdommer

Her på siden kan du finde relevante informationer, hvis du er ny som lægdommer, eller hvis du allerede er godt i gang, men søger svar på spørgsmål.

Sager i Fogedretten

Her kan du læse om sager i fogedretten

Sager i skifteretten

Skifteretten behandler sager om dødsbo, gældssanering, konkurser, deling af fælles formue og meget andet.

Almindelige civile sager

Hvis du som borger eller virksomhed er part i en konflikt, kan du anlægge en almindelig civil sag mod den anden part, for at få rettens hjælp til at afgøre konflikten. Sager om krav, som har en økonomisk værdi på mere end 50.000 kr., skal anlægges som en almindelig civil sag.

Småsager

Hvis du er part i en konflikt om et mindre beløb, kan du få rettens hjælp til at få afgjort konflikten hurtigt og billigt.

Straffesager

Straffesager vedrører sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan fx være sager om vold og drab. Her på siderne kan du finde informationer om politiets efterforskning, grundlovsforhør, varetægtsfængsling og hovedforhandlingen ved retten.

Varetægtsfængsling

Politiet kan tilbageholde en anholdt person i op til 24 timer. Hvis politiet vil tilbageholde den anholdte i længere tid, skal en dommer tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt.

Mortifikation

Reglerne om mortifikation handler om muligheden for at erklære fx bortkomne dokumenter døde og magtesløse for at beskytte indehaverens rettigheder.