Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 maj 2024

Grønlands Landsret

Foranstaltning stadfæstes og afgørelse vedr. erstatning ændres - K 053/24

En 26 årig kvinde blev ved Qeqqa kredsret idømt anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap i Danmark og betale erstatning, samlet på 1.462.028,00 kr. for at have dræbt en kvinde, idet tiltalte stak kvinden 3 gange på ryggen og en gang i halsen med en kniv.

Af Grønlands Landsrets dom af 13. maj 2023 fremgår følgende: 

Det er efter bevisførelsen for landsretten klart, at der ikke findes anbringelsestilbud i Grønland, der kan dække og håndtere tiltaltes behov. Det er videre ved overlæges forklaring godtgjort, at tiltalte, hvis ikke hun er placeret under meget strukturerede rammer vedvarende vil være til fare for andre.

På denne baggrund og af de af kredsretten anførte grunde, stadfæstes kredsrettens afgørelse om foranstaltning. Det af tiltalte anførte om artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kan under hensyn til sagens grovhed, og idet der ikke er anbringelsesmuligheder i Grønland, ikke føre til et andet resultat, herunder fordi det er nødvendigt at anbringe tiltalte for at beskytte andres liv og helbred og forebygge forbrydelser.

Erstatningspåstanden vedrørende manden tages til følge med 1.055.000 kr., i medfør af EAL § 13, og 100.000 kr. i medfør af EAL § 26 a.

Tiltalte frifindes i overensstemmelse med parternes sammenstemmende påstande for betaling af godtgørelse til begge børn.

Kredsrettens dom vedrørende foranstaltning stadfæstes.

Kredsrettens afgørelse vedrørende erstatning til kvindens mand ændres, således at tiltalte foruden begravelsesudgifterne skal betale 1.150.000 kr. til manden.

Tiltalte frifindes for påstanden om betaling af godtgørelse til begge børn. 

 

Sagsnummer: K 053/24

Domme med forklaringer