Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 jun 2024

Grønlands Landsret

Tiltalte skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer - K 048/24

En 51 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have krænket sin kollega medarbejders blufærdighed, idet tiltalte omkring 4 gange befølte på hendes inderlår, gentagne gange klaskede hende i numsen.

Af Grønlands Landsrets dom af 19. juni 2024 fremgår følgende: 

Om bevisresultatet bemærker Landsretten:

Efter den for landsretten stedfundne bevisførelse, herunder kvindens meget troværdige forklaring, som understøttes af den af vidnes forklaring for kredsretten, er Landsretten enig i kredsrettens bevisresultat.

Om udmåling af foranstaltningen bemærker Landsretten:

Det er en skærpende omstændighed, at blufærdighedskrænkelsen blev begået i Anstalten i Nuuk overfor forurettede, som var nyansat og næsten 30 år yngre end tiltalte, som agerede som holdleder i forhold til forurettede. Tiltalte har således misbrugt sin stilling. Det er i formildende retning indgået i vurderingen, at der alene er sket domfældelse for berøringer uden på forurettedes tøj samt verbal uterlighed. Endelig skal det indgå i vurderingen, at tiltalte har gode personlige forhold og har ansvaret for en voksen skizofren søn. Under de anførte omstændigheder finder Landsretten, at det er forsvarligt at træffe bestemmelse om dom til samfundstjeneste, jf. kriminallovens kapitel 29, som nedenfor bestemt.

Om tortgodtgørelse bemærker Landsretten:

Kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse stadfæstes.

Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte idømmes dom til samfundstjeneste.

Tiltalte skal efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer. Den fastsatte arbejdspligt skal opfyldes indenfor en længstetid på 8 måneder.

Tiltalte undergives tilsyn i en periode på 1 år.

Kredsrettens doms bestemmelse om tortgodtgørelse stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 048/24

Domme med forklaringer (kommer senere)