Gå til sidens indhold

Højesteret

28 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Beskatning af maskeret udlodning (Panama Papers)

Skatteyder var skattepligtig af en maskeret udlodning fra et selskab i Panama.

27 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Telefonforkyndelse

Telefonforkyndelse overfor personer med kendt bopæl eller opholdssted i udlandet ikke lovlig

26 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Registrering af barns statsborgerskab ved forældres indgåelse af ægteskab

Det var ikke et krav for registrering af barn som dansk statsborger ved forældrenes ægteskab, at den nu danske far også var dansk ved barnets fødsel

26 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Prøvelse af afgørelse om administrativ fratagelse af indfødsret

Afgørelse om administrativ fratagelse af indfødsret tilladt indbragt for domstolene, uanset at fristen på 4 uger var overskredet

25 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Afgivelse af urigtige oplysninger i låneansøgning under covid-19-epidemien

Straf for afgivelse af urigtige oplysninger ved ansøgning om lån fra staten under covid-19-epidemien

24 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling i udleveringssag

Varetægtsfængsling af en person, som de moldoviske myndigheder begærer udleveret

21 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Der skulle ikke ske udvisning af irakisk statsborger

Irakisk statsborger skulle ikke udvises for grov vold begået som mindreårig

18 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling i ca. 2 år og 10 måneder på grund af kollusionsrisiko

Betingelserne for varetægtsfængsling frem til dom som følge af risiko for påvirk-ning af forfølgningen i sagen var opfyldt

13 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Huslejeregulering i mindre ejendomme

Om sammenligningslejemål ved huslejeregulering i mindre blandet ejendom

12 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke godtgørelse for forskelsbehandling

Ikke godtgørelse for forskelsbehandling til person, som ikke havde søgt om ansættelse

06 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Dødsbo kunne ikke indtræde i sag om fratagelse af afdødes statsborgerskab

Retssag om, hvorvidt det var berettiget at fratage afdøde hans danske statsborgerskab, angik ikke et krav, som tilkom dødsboet

04 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Dommer var inhabil

Dommer var inhabil i sag om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling