Gå til sidens indhold

Østre Landsret

08 jul 2024

Østre Landsret

Krænkelse af elitesportsudøveres ret til navn og billede

Dom afsagt: 8. juli 2024

Østre Landsret har den 8. juli 2024 afsagt dom i en ankesag indbragt af spilvirksomheden

Østre Landsret har den 8. juli 2024 afsagt dom i en ankesag indbragt af spilvirksomheden, Hillside (New Media Malta) Plc. (”Bet365”) mod Spillerforeningen, Danske Elitesportsudøveres Forening og Håndbold Spiller Foreningen som mandatarer for en række elitesportsudøvere. Sagen angik, om Bet365 havde krænket elitesportsudøvernes ret til eget navn og billede ved opslag på Bet365’s sociale medier. Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse om, at der var sket krænkelse, og at Bet365 til hver enkelt sportsudøver skulle betale 50.000 kr. pr. opslag i vederlag og erstatning efter markedsføringsloven.

Landsrettens dom kan læses her 

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her 

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-23713/2023-OLR.