Gå til sidens indhold

Overordnede retter

De overordnede retter er appelinstanser for henholdsvis byretter og øvrige retter i Danmark.

Højesteret er øverste instans for alle retter under Danmarks Domstole. Østre og Vestre landsretter er appelinstanser for byretter i Danmark samt for Tinglysningsretten og dele af Sø- og Handelsretten.

Højesteret

Højesteret er øverste appeldomstol for Danmark, Grønland og Færøerne. Højesteret skal sikre retsenhed og være med til at afklare de sager, hvor retstilstanden er uklar.

Østre Landsret

Østre Landret er appelinstans for afgørelser, der er truffet i byretter i region Hovedstaden, region Sjælland, dele af region Syddanmark (de fynske kommuner) og på Færøerne.

Vestre Landsret

Vestre Landret er appelinstans for afgørelser, der er truffet i byretter i Jylland samt Tinglysningsretten.

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten behandler bl.a. sager om sø- og handelsforhold fra hele Danmark samt sager om konkurs, rekonstruktion og gældssanering fra Storkøbenhavn.