Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

05 jul 2024

Sø- og Handelsretten

Om forlodsret

Dom afsagt: 5. juli 2024

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber mod Alpha Insurance A/S under konkurs, BS-43555/2022-SHR

Garantifonden havde ikke en forlodsret forud for øvrige forsikringskreditorer til udbetalinger fra genforsikringskontrakter, som var en del af de registrerede aktiver. Resultatet beroede på en fortolkning af dagældende § 167 i lov om finansiel virksomhed og garantifondslovens § 9, stk. 2.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.