Gå til sidens indhold

08 jul 2024

Domsresume

Østre Landsret

Krænkelse af elitesportsudøveres ret til navn og billede

Østre Landsret har den 8. juli 2024 afsagt dom i en ankesag indbragt af spilvirksomheden

02 jul 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom i transfer pricing-sag

Østre Landsret har den 19. juni 2024 afsagt dom i en sag mellem Skatteministeriet og EET Group A/S, hvorved selskabet er frifundet for en påstand om yderligere forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst

26 jun 2024

Domsresume

Østre Landsret

Indførsel af kopivarer var ikke til personlig brug

Østre Landsret har den 26. juni 2024 afsagt dom i tre sambehandlede ankesager om overtrædelse af varemærkeloven ved indførsel af kopivarer

19 jun 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 8 år og 7 år og 6 måneder for vold med døden til følge

V.L. S-1752-23

18 jun 2024

Domsresume

Østre Landsret

Tilsidesættelse af god advokatskik i forbindelse med advokatundersøgelse

Østre Landsret har den 18. juni 2024 afsagt dom i en sag mellem en advokat og Advokatnævnet om, hvorvidt advokaten har overtrådt god advokatskik i forbindelse med en advokatundersøgelse for TV 2.

04 jun 2024

Domsresume

Østre Landsret

Power A/S har ikke krænket Dansk Boldspil-Unions rettigheder

Østre Landsret har den 4. juni 2024 afsagt dom i en ankesag om påstået krænkelse begået af Power A/S (”Power”) af Dansk Boldspil-Unions (”DBU”) rettigheder efter markedsføringsloven til det danske fodboldlandsholds kendetegn.

30 maj 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Dom til forvaring for drab, voldtægtsforsøg og usømmelig behandling af lig

V.L. S-1417-23

29 maj 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Skyldkendelse i nævningeankesag om drab og voldtægt begået i 2022

V.L. S-1417-23

29 maj 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel for voldtægt og voldtægtsforsøg i forening

Fængsel i 4 år og 6 måneder til T1 og fængsel i 3 år og 6 måneder til T2 for voldtægt og voldtægtsforsøg i forening

28 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Midlertidige forbud og påbud − forbudsretlig passivitet

Østre Landsret har 28. maj 2024 afsagt kendelse i to sambehandlede kæremål om midlertidige forbud og påbud til Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB (”Glenmark”)

28 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Fængsel i 6 år for drabsforsøg

Et nævningeting i Østre Landsret har den 28. maj 2024 fundet en tiltalt skyldig i drabsforsøg ved anvendelse af kniv

27 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Ikke forbud mod tv-dokumentarserie

Østre Landsret har ved kendelse af 27. maj 2024 stadfæstet en afgørelse fra Københavns Byret om ikke at nedlægge forbud mod offentliggørelse af en tv-dokumentarserie, som TV2 agter at sende fra den 28. maj 2024.